Kiedy spółka cywilna musi prowadzić pełną księgowość?

Kiedy spółka cywilna musi prowadzić pełną księgowość?

Spółka cywilna to najprostsza forma wspólnej działalności gospodarczej dwóch przedsiębiorców. Jej ogromną zaletą jest to, że koszty związane z założeniem spółki cywilnej są stosunkowo niskie, dlatego jest to dobre rozwiązanie np. dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą poprzez przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę. Należy jednak pamiętać, że księgowość spółki cywilnej różni się od rachunkowości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Często mówi się, że pełna księgowość dotyczy tylko spółek. Nie jest to do końca prawda. Obowiązek ten reguluje ustawa o rachunkowości, dokładniej artykuł 2, ust. 1, w którym czytamy, że księgi rachunkowe muszą prowadzić między innymi: spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, z o.o. oraz akcyjne. Do grona tego należą również spółki cywilne, które są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości w określonych sytuacjach.

 

Spółka cywilna – charakterystyka

Spółka cywilna, w której wspólnikiem jest wyłącznie osoba fizyczna, musi prowadzić księgę podatkową lub księgę przychodów i rozchodów (jest to tzw. Pełna księgowość). W większości tego typu spółek cywilnych najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z uproszczonej formy rachunkowości, czyli księgi podatkowo-rozchodowej. To wspólny mianownik wszystkich partnerów. Ważne jest jednak, aby taka księga była miejscem, w którym zapisywane są tylko dochody osiągane przez tych wspólników w firmie. Nie obejmuje dochodów uzyskanych przez wspólników niebędących partnerami cywilnymi. Kiedy spółka cywilna musi prowadzić pełną księgowość?Bilans jest wygodnym rozwiązaniem, ale nie można go wykorzystać w dwóch sytuacjach: jeden ze wspólników jest osobą prawną oraz przychody netto z zeszłego roku wyniosły co najmniej 2 miliony złotych. Spółka cywilna to najprostsza forma wspólnej działalności gospodarczej dwóch przedsiębiorców. Nie jest drogi w budowie, więc stał się regularnym wyborem. W przeciwieństwie do spółek prawa handlowego spółki cywilne nie posiadają własnej osobowości prawnej. Do założenia spółki nie jest wymagany kapitał. Majątek tego typu firmy jest własnością wspólników, a wspólnicy są również odpowiedzialni za cały swój majątek. Nazwa spółki cywilnej powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska wspólników (właścicieli) oraz nazwę spółki cywilnej. Dopuszczalny jest również skrót s.c.

 

Księgowość w spółce cywilnej

Pełna księgowość w spółkach cywilnych. Jest to znacznie bardziej skomplikowane, a przez to kosztowne. Księgowość ta jest formalnym i rozbudowanym systemem rejestracji zdarzeń gospodarczych. Według zachowanych ksiąg rachunkowych informacje o stanie finansów firmy mogą być generowane w danym momencie lub w wybranym okresie. To przynosi wiele korzyści. Druga księgowość dotyczy księgi przychodów i rozchodów (księgowość uproszczona). Jest ona bardzo tania i łatwa w prowadzeniu. Jednak jedyne informacje na jej podstawie to: przychody, koszty i należny podatek, które oczywiście nie mogą w pełni odzwierciedlać sytuacji finansowej firmy. Jeśli ma być przeprowadzona szczegółowa analiza, należy zastosować inne metody. Wiele nowo powstałych spółek cywilnych decyduje się na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ponieważ jest to proste rozwiązanie i nie wiąże się z dużymi kosztami. Reasumując, jeżeli w indywidualnym składzie spółki osobowej są tylko wspólnicy osób fizycznych, a dochód spółki prywatnej nie przekracza powyższej kwoty, zaleca się prowadzenie rachunkowości w formie ksiąg dochodów. Oraz koszty, które są łatwe w utrzymaniu i tanie, a nie droższe, pełne księgowanie. Jeżeli zostaną spełnione warunki prowadzenia odpowiedniej rachunkowości, spółka cywilna nie będzie miała swobody wyboru, ale należy mieć na uwadze, że pełna księgowość to rozbudowany i formalny system ewidencji zdarzeń gospodarczych, który jest bardziej skomplikowany i kosztowny. Biegać.

 

Zobacz również:

 

Prowadzenie księgowości – biuro księgowe

Jak już wspomniano (w przeciwieństwie do innych spółek prawa handlowego), rachunkowość spółek cywilnych może być prowadzona w formie pełnej księgowości lub nie w formie pełnej księgowości. Na początku (np. do momentu, gdy firma nie przekroczy obowiązującego limitu walutowego), księgowość w spółkach cywilnych może być prowadzona w formie księgi przychodów i rozchodów, co jest prostszą i tańszą opcją. Gdy dochód netto firmy ze sprzedaży towarów, produktów i usług finansowych przekroczy określony limit, zostanie przeprowadzona pełna księgowość. Oczywiście każda spółka cywilna może dobrowolnie przejść na pełną księgowość, zanim ten limit zostanie przekroczony. Oczywiście każda spółka cywilna może dobrowolnie przejść na pełną rachunkowość, zanim ten limit zostanie przekroczony. Czasami konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości od początku (np. Gdy przynajmniej jeden ze wspólników, którzy utworzyli taką firmę, nie jest osobą fizyczną). Księgowość pełna będzie jednocześnie bardziej złożona, a jednocześnie najbardziej dokładna, dlatego w większości przypadków wymaga skorzystania z zewnętrznej agencji księgowej. Doradztwo księgowe może przedsiębiorcom w prawidłowych rozliczeniach. Pełna księgowość cena nie jest wysoka.