Osteopatia – studia kierunkowe

Osteopatia to dziedzina medycyny, która ma silny związek z anatomią i fizjologią człowieka. Głównym założeniem tego nurtu jest fakt, że organizm ludzki żyje w homeostazie, która może zostać zakłócona na skutek działań zewnętrznych lub problemów psychicznych. Specjaliści tego nurtu uznają, że człowiek posiada wewnętrzne zdolności do samoregeneracji. Dopiero w przypadku poważnych zaburzeń, czyli tzw. dysfunkcji osteopatycznych, stosuje się metody terapeutyczne charakterystyczne dla tej dziedziny medycyny. 

Historia osteopatii na świecie

Za założyciela nurtu uznaje się Andrew Taylor Still, który był amerykańskim lekarzem urodzonym w 1828 roku. Zamiłowanie do medycyny oraz podstawową wiedzę zdobył od ojca, który był lekarzem. Następnie rozpoczął własną edukację. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako chirurg i internista. Swoje zainteresowanie terapią manualną zdobył po śmierci żony i dzieci, które chorowały na zapalenie opon mózgowych. Jego teoria opiera się na trzech założeniach: istnieje zależność między strukturą a funkcją, ciało jest jednością oraz ciało ludzkie ma zdolność do samoodnowy.

Osteopatia studia z technik manualnych

Jeśli chodzi o kierunek, jakim jest osteopatia studia są prawdziwą skarbnicą wiedzy. Można tam poznać nie tylko zagadnienia teoretyczne, ale również poznać praktyczne ich zastosowania. Podstawą przekazywanej wiedzy są techniki osteopatyczne, które można podzielić na metody pośrednie oraz bezpośrednie. Bezpośrednie to oddziaływania na tkankę lub narząd, które mają na celu poprawić jej ruchomość, zmniejszyć napięcia lub pobudzać drenaż żylno-limfatyczny. Techniki to przede wszystkim zestaw specjalistycznych ruchów wykonywanych przez osteopatę oraz ćwiczenia fizyczne, które służą między innymi złamaniu bariery ruchu czy mobilizacji. Popularne są także techniki mieszane.

Osteopatia studia jako forma rozwoju zawodowego

Jeśli chodzi o kierunek, jakim jest osteopatia https://kursy-fizjoterapia.eu/ studia mają szerokie działanie na uczniów. Przede wszystkim dostarczają bogatej wiedzy teoretycznej, która stanowi podstawę do dalszego zgłębienia tematyki osteopatii. W ramach wiedzy teoretycznej studenci poznają budowę ludzkiego ciała, a także znaczenie i przebieg poszczególnych zabiegów, w tym również wskazania i przeciwwskazania do ich wykonania. Poznają również zasady wykonywania poszczególnych terapii manualnych, ich skuteczność oraz ewentualne skutki uboczne. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie metod i technik osteopatycznych, również technik miękko i twardo tkankowych. Bazowa wiedza teoretyczna staje się podstawą do odbywania praktyk oraz ćwiczeń. W ramach programu nauczania student uczy się także diagnozowania, a przede wszystkim przeprowadzania z pacjentem wywiadu. Poznaje techniki badań manualnych, a także głównych oddziaływań terapeutycznych podejmowanych po postawieniu diagnozy. Techniki manualne wykonywane są w obszarze części ruchomych: stawów, więzadeł, mięśni, ale także układu nerwowego, który ma silny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. Studia umożliwiają również zdobycie umiejętności psychologicznych w zakresie poprawnej komunikacji z pacjentem. Wszystkie te elementy składają się na bazowe umiejętności osteopaty, standard jego pracy, rozpoznanie procedur leczenia i postępowania diagnostycznego, czyli pełny obraz pracy specjalisty.

Osteopatia studia a szkolenia specjalistyczne

Oprócz wiedzy zdobywanej na studiach, specjaliści pracujący w zawodzie powinni dbać o ciągłe poszerzanie wiedzy i aktualizowanie jej. Najlepszym sposobem jest korzystanie ze szkoleń i kursów, które pozwalają się rozwijać. Kursy mogą obejmować szeroki zakres tematyczny. Dlatego warto wybierać interesujące nas zagadnienia lub takie, które rozwijają praktykę. Przykładowe tematy szkoleń to: filozofia osteopatii, historii jej powstania, techniki manualne czy anatomia człowieka. Niektóre kursy łączą kilka zagadnień lub oferują kilka spotkań w ramach jednego kursu, gdzie każdy z nich porusza inny obszar tematyczny. Szkolenia mogą również podejmować temat metodologii naukowej, która pozwala lepiej zrozumieć publikowane badania lub podjąć próby ich samodzielnego przeprowadzenia. Dzięki kursom z zakresu metodologii kursanci uczą się krytycznego myślenia, a także otwierają drogę do szerszego rozumienia aktualnych doniesień ze świata nauki. Niezależnie od realizowanego kursu, każdy z nich zwiększa kompetencje zawodowe i pozwala wykonywać swoją pracę efektywniej.

Podsumowując, studia to podstawa, dzięki której można poznać zasady funkcjonowania osteopatii i rozpocząć pracę zawodową w tym obszarze, ale szkolenia i kursy dają możliwość rozwoju, która jest konieczna w każdej profesji, szczególnie tej związanej z pracą z ciałem ludzkim. Połączenie wiedzy naukowej i praktyczne jej zastosowanie daje najlepsze połączenie, które przekłada się na efektywną pracę z pacjentem, a także większą świadomość specjalisty, który zajmuje się osteopatią. Rosnąca popularność tego nurtu powoduje, że na rynku dostępnych jest coraz więcej kierunków studiów z tego obszaru, ale również specjalistycznych kursów i szkoleń.